Завданням Третейського суду є захист майнових і немайнових прав та охоронюваних законом інтересів сторін третейського розгляду шляхом всебічного розгляду та вирішення спорів відповідно до закону

Про Третейський суд АЮФУ

Третейський суд є недержавним, незалежним, постійно діючим третейським судом, що здійснює свою діяльність на підставі і у відповідності до Закону України “Про третейські суди” від 11.05.2004 р. №1701-IV, Положення про постійно діючий Третейський суд при Асоціації “Асоціація юридичних фірм України”, Регламенту постійно діючого Третейського суду при Асоціації “Асоціація юридичних фірм України”.

Третейський суд утворюється при Асоціації “Асоціація юридичних фірм України” на необмежений строк, без статусу юридичної особи та не має на меті одержання прибутку. Рішення про утворення Третейського суду приймається на засіданні загальних зборів Асоціації “Асоціація юридичних фірм України”.

Засновником Третейського суду є Асоціація “Асоціація юридичних фірм України”, зареєстрована 05.06.2006 р. Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією (номер запису про державну реєстрацію 1 070 102 0000 020320; Свідоцтво про державну реєстрацію Серії А00 № 796694).

Повна назва Третейського суду – “постійно діючий Третейський суд при Асоціації “Асоціація юридичних фірм України”, скорочена назва –“Третейський суд при Асоціації “АЮФУ”.

Загальні збори Асоціації “Асоціація юридичних фірм України” України затверджують Положення про постійно діючий Третейський суд при Асоціації “Асоціація юридичних фірм України”, Регламент постійно діючого Третейського суду при Асоціації “Асоціація юридичних фірм України”, Положення про третейські витрати, що є невід’ємною частиною Регламенту, Список третейських суддів. Асоціація “Асоціація юридичних фірм України” сприяє діяльності Третейського суду.

Місцезнаходження суддів Третейського суду та адреса для кореспонденції: Україна, 04053, м. Київ, вул. Кудрявська, буд. 11.

Завданням Третейського суду є захист майнових і немайнових прав та охоронюваних законом інтересів сторін третейського розгляду шляхом всебічного розгляду та вирішення спорів відповідно до закону.

Третейський суд складається з Президії Третейського суду, Голови, заступників голови, третейських суддів, а також секретаріату.

Переваги третейського розгляду спору

  • Можливість вибору судді або колегії суддів, які користуються довірою сторін;
  • Оперативність у вирішенні спорів;
  • Спрощена процедура розгляду спорів;
  • Конфіденційність;
  • Можливість примусового виконання рішень третейського суду;

Право передачі спору на розгляд Третейського суду при АЮФУ

Юридичні та/або фізичні особи мають право передати на розгляд третейського суду будь-який спір, який виникає з цивільних чи господарських правовідносин, крім випадків, передбачених законом. Спір може бути переданий на розгляд третейського суду за наявності між сторонами третейської угоди, яка відповідає вимогам закону.

Спір може бути переданий на вирішення третейського суду до прийняття компетентним судом рішення у спорі між тими ж сторонами, з того ж предмета і з тих самих підстав.